Κονδυλώματα / HPV
Έρπης Γεννητικών Οργάνων (HSV-2)
Κολπίτιδα / Ουρηθρήτιδα
Σύφιλη