Κλινική Δερματολογία
Δερματοχειρουργική
Αισθητική Δερματολογία
Κρυοπηξία  Διαθερμία
Αφροδισιολογία / Σ.Μ.Ν.
Παιδοδερματολογία
Στο ιατρείο μας εκδίδονται πιστοποιητικά όπως επίσης πραγματοποιούμε κι επίσκεψη κατ' οίκον έπειτα απο ραντεβού.