Η σύφιλη είναι ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα (Σ.Μ.Ν.) που προκαλείται από ένα βακτήριο, την ωχρά σπειροχαίτη ή το τρεπόνημα το ωχρό (treponema pollidum).

 Μπορεί να προσβάλλει κάθε όργανο του σώματος κι αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, διέρχεται 4 στάδια (πρωτογόνος, δευτερογόνος, λανθάνουσα και τριτογόνος σύφιλη).

 Η μετάδοση γίνεται με σεξουαλική επαφή (κολπική, στοματική, πρωκτική) μέσω του χαρακτηριστικού για τη νόσο, συφιλιδικού έλκους, που συνήθως βρίσκεται στα γεννητικά όργανα (εσωτερικά κι εξωτερικά) και στην κοιλότητα (πρωτογόνος σύφιλη) και διαρκεί 3 - 6 εβδομάδες, όπου το έλκος υποχωρεί, αφήνοντας στη θέση του μία ουλή.

 Χωρίς θεραπεία, η σπερματοχαίτη παραμένει στον οργανισμό και οδηγεί στη δευτερογόνο σύφιλη, 6 εβδομάδες περίπου μετά, δίνοντας εκδηλώσεις και συμπτώματα απο το δέρμα και τους βλεννογόνους, που συχνά συγχέονται με άλλα δερματικά νοσήματα.

 Η σύφιλη είναι η πιο "μιμητική" ασθένεια που υπάρχει. Χαρακτηριστικό του σταδίου αυτού είναι το γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες χάλκοχρο άκνησμο εξάνθημα (συφιλιδική ροδάνφη) με απολέπιση, ιδιαίτερα σε παλάμες και πέλματα, που μπορεί να επιμένει για εβδομάδες ή μήνες, και άλλες ειδικές δερματικές βλάβες.

 Τα παραπάνω αρχικά στάδια της σύφιλης, είναι εξαιρετικά μεταδοτικά.

 Το 3ο στάδιο της λανθάνουσας σύφιλης μπορεί να διαρκέσει ακόμα και 20 χρόνια, κι ο ασθενής δεν παρουσιάζει ενεργές βλάβες αλλά οι αιματολογικές εξετάσεις παρτυρούν την μόλυνση με το τρεπόνημα.

 1/4 των ασθενών που δεν έλαβαν θεραπεία κατά τα προηγούμενα στάδια, τέλος, θα μεταπέσει στο τελικό 4ο στάδιο - τριτογενής σύφιλη - με προσβολή απομακρυσμένων οργάνων όπως η καρδιά, το ήπαρ, ο εγκέφαλος, τα οστά, με σοβαρές συνέπειες ακόμη και το θάνατο.

 Σε ασθενείς με αλλεργία στην πενικιλλίνη, δίνονται άλλα κατάλληλα αντιβιοτικά.

 Η επιτυχία της θεραπείας παρακολουθείται κι ελέγχεται με την πτώση του τίτλου του δείκτη RPR.